Skontaktuj się z nami biuro@power4power.pl


WindNet jest unikatowym mechanizmem biznesowym umożliwiającym inwestorom lokowanie kapitału w jedne z ostatnich elektrowni wiatrowych, jakie powstaną w Polsce.

WindNet  posiada pozwolenia na budowę dla elektrowni wiatrowych i przygotowuje się do udziału w nowym,  aukcyjnym systemie wsparcia OZE.

WindNet to znakomita oferta dla inwestorów, którzy zostając współwłaścicielami dziesięciu elektrowni, świadomie uczestniczą w nowym rynku energii odnawialnej.

 


WindNet2 jest unikatowym mechanizmem biznesowym umożliwiającym inwestorom lokowanie kapitału w jedne z ostatnich elektrowni wiatrowych, jakie powstaną w Polsce.

WindNet2 posiada pozwolenia na budowę dla elektrowni wiatrowych i przygotowuje się do udziału w nowym, aukcyjnym systemie wsparcia OZE.

WindNet2 to to znakomita oferta dla inwestorów, którzy zostając współwłaścicielami sześciu elektrowni, świadomie uczestniczą w nowym rynku energii odnawialnej.

 
 
All Rights Reserved 2011-2023
WindNet i WindNet2 są oficjalnymi inwestycjami energetycznymi spółki Power4Power.