Kontakt: +48 22 629 57 55 biuro@power4power.pl
Jeśli nie masz jeszcze konta
Login (email)       Hasło   

Filary bezpieczeństwa WindNet

Korzystne uwarunkowania makroekonomiczne i prawne

Dyrektywa Unii Europejskiej 2009/28/WE

 

Ta dyrektywa nakazuje krajom członkowskim Unii Europejskiej wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE). Polska zobligowana jest do 2020 roku 15 % energii elektrycznej uzyskiwać z OZE.

 

System wsparcia wytwórców OZE

 

Od 1 lipca 2016 r. obowiązuje w Polsce nowy system wsparcia rynku OZE. Uczestnik aukcji może zagwarantować sobie odbiór całej wyprodukowanej energii po stałej cenie przez okres 15 lat. Daje to pewne podstawy do planowania zwrotu z inwestycji.

 

Brak wpływu ustawy odległościowej

 

Wprowadzona w lipcu 2016 r. tzw. ustawa odległościowa całkowicie zmieniła sposób lokowania elektrowni wiatrowych w Polsce. Nasz projekt, z racji zaawansowania prac i posiadania pozwoleń na budowę dla elektrowni wiatrowych, nie podlega pod nowe regulacje.

 

Pewne wykonanie i zaawansowanie realizacji Projektu

Pozwolenia na budowę

 

W 2016 r. uzyskaliśmy pozwolenia na budowę dla elektrowni wiatrowych, co pozwoliło zabezpieczyć Projekt przed negatywnymi skutkami tzw. ustawy odległościowej.

 
 

Wiarygodni wykonawcy

 

Wykonawcami poszczególnych etapów procesu budowy elektrowni wiatrowych są renomowane firmy specjalizujące się w projektach energetyki rozproszonej.

 

Nowoczesne turbiny

 

Od początku rozwoju Projektu w planach było instalowanie tylko najnowocześniejszych i fabrycznie nowych turbin pochodzących od czołowych producentów. Zgodnie z tą filozofią zostały wybrane modele Vestas V110 o mocy od 2 MW do 2.2 MW.

 

Fachowy montaż

 

Efektywność pracy turbin zależy przede wszystkim od jakości wykonanego projektu, odpowiedniego przygotowania, nadzoru oraz montażu. Poprzez odpowiednie, długoterminowe przygotowywanie każdego projektu uzyskujemy najdokładniejsze dane pozwalające na wybór najlepszej turbiny dla danej lokalizacji.

 

Wieloletnie gwarancje i serwis

 

Wybrany przez nas producent działa na polskim rynku od wielu lat i zapewnia wieloletnie umowy serwisowe oraz gwarancje na cały okres kredytowania.

 

Przejrzysta struktura prawno - administracyjna

Rozwiązania oparte o Kodeks spółek handlowych

 

Wspólnik Inwestor staje się udziałowcem poprzez objęcie nowo utworzonych udziałów w Wind Holding. Udziały tworzone są w formie aktu notarialnego. Udziałowiec zostaje zgłoszony do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Zapewniony stały udział w zyskach

 

Umowa spółki Wind Holding zarejestrowana w KRS gwarantuje, że do Projektu przystąpi określona, maksymalna liczba udziałów (200 000 sztuk). Daje to pewność, że wkład Wspólnika Inwestora zachowa odpowiednią minimalną proporcję w wartości majątku Wind Holding.

 

Ograniczona odpowiedzialność Inwestora

 

Pełną odpowiedzialność za zobowiązania Wind Holding ponosi wyłącznie sama spółka Wind Holding i Zarząd.

 

Gwarantowane wsparcie doradcze

 

Każdy krok w realizacji inwestycji nadzorowany jest przez doświadczonych doradców prawnych, podatkowych i księgowych, posiadających doświadczenie w branży energetycznej.

WindNet jest oficjalną inwestycją
energetyczną spółki Power4Power.
Korzystanie w portalu oznacza akceptację Regulaminu
All Rights Reserved 2011-2023