Kontakt: +48 22 629 57 55 biuro@power4power.pl
Jeśli nie masz jeszcze konta
Login (email)       Hasło   

Schemat Holdingu

WindNet2 od strony prawno-administracyjnej złożony jest z 8 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rolę spółki nadrzędnej pełni Wind Holding 2 sp. z o.o., której właścicielem w całości są Inwestorzy. To właśnie w Wind Holding 2 wraz z przystąpieniem do Projektu każdego nowego Inwestora tworzone są nowe udziały i powiększany jest kapitał zakładowy spółki. Kluczowym elementem jest tutaj z góry określona, ustanowiona w akcie notarialnym, maksymalna liczba 140 000 udziałów i maksymalny kapitał zakładowy 7 mln PLN. Daje to gwarancję Inwestorowi, że jego wkład i posiadane udziały zawsze zachowają odpowiednią proporcję w wartości majątku spółki.

Spółką zależną od Wind Holding 2 sp. z o.o. jest WindNet2 sp. z o.o., w której 80% udziałów posiada Wind Holding 2 sp. z o.o., a 20% udziałów Power4Power sp. z o.o. S.K.A.

WindNet2 sp. z o.o. jest 100% właścicielem wszystkich 6 spólek celowych Energia (6 elektrowni wiatrowych budowanych w systemie rozproszonym). 

Każda z 8 spólek projektu WindNet2 jest zarządzana przez Power4Power sp. z o.o.

 

WindNet2 jest oficjalną inwestycją
energetyczną spółki Power4Power.
Korzystanie w portalu oznacza akceptację Regulaminu
All Rights Reserved 2012-2021